Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
62
Hôm qua:
179
Tuần này:
431
Tháng này:
1276
Tất cả:
315862

Phong trào xây dựng nhà sạch – vườn đẹp trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 18/11/2020 11:23:54

Thôn Đà Ninh xã Đông Thịnh là thôn đầu tiên trong xã đăng ký về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Hiện tại thôn đã đạt 14/14 tiêu chí, lộ trình đến 30/11/2020 thôn sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại. Trong đó có phong trào “nhà sạch vườn đẹp” luôn được được bà con nhân dân thực hiện thường xuyên đặc biệt có sự đóng góp công sức của Chi hội Phụ Nữ thôn Đà Ninh.

Ngay từ đầu năm, Ban công tác mặt trận thôn Đà Ninh đã triển khai đến các chi hội trong thôn, nắm bắt được chủ trương của Đảng và Chính sách của Nhà nước cũng như các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chi hội phụ nữ của thôn đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng nhà ở và vườn của các hộ gia đình là hội viên của Chi hội mình, sau đó họp tìm giải pháp cho từng gia đình.
Có những gia đình hội viên phụ nữ có thể tham gia và thực hiện phong trào ngay nhưng cũng có gia đình hội viên thiếu nguồn vốn, thiếu lao động để thực hiện.Nắm bắt được điều đó chi hội Phụ nữ đã có những kiến nghị với Ban công tác mặt trận thôn, Ban phát triển thôn để thôn có đề xuất với BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã có cơ chế hỗ trợ.
Cùng với sự tự lực của gia đình, sự trợ giúp của Chi hội Phụ nữ và cơ chế của xã, kết quả các hộ gia đình đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; các công trình phụ trợ thuận tiện cho sinh hoạt, hợp vệ sinh, đảm bảo mỹ quan.
Toàn thôn có 24 hộ có vườn: Trong đó có 03 vườn hộ có diện tích từ 500 m2 trở lên, thực hiện 4 vườn mẫu có hệ thống tưới, tiêu khoa học, được quy hoạch khoa học, hiệu quả; sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá trị sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của vườn hộ chiếm tỷ lệ tối thiểu 75% tổng giá trị sản phẩm từ vườn. Vườn tạp của 20 hộ còn lại đã được cải tạo.
Phong trào “Nhà sạch – vườn đẹp” là phong trào ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của hội viên trong việc xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu – Đà Ninh.
vườn đẹp.jpg
vườn đẹp 1.jpg

Phong trào xây dựng nhà sạch – vườn đẹp trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đăng lúc: 18/11/2020 11:23:54 (GMT+7)

Thôn Đà Ninh xã Đông Thịnh là thôn đầu tiên trong xã đăng ký về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Hiện tại thôn đã đạt 14/14 tiêu chí, lộ trình đến 30/11/2020 thôn sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại. Trong đó có phong trào “nhà sạch vườn đẹp” luôn được được bà con nhân dân thực hiện thường xuyên đặc biệt có sự đóng góp công sức của Chi hội Phụ Nữ thôn Đà Ninh.

Ngay từ đầu năm, Ban công tác mặt trận thôn Đà Ninh đã triển khai đến các chi hội trong thôn, nắm bắt được chủ trương của Đảng và Chính sách của Nhà nước cũng như các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chi hội phụ nữ của thôn đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng nhà ở và vườn của các hộ gia đình là hội viên của Chi hội mình, sau đó họp tìm giải pháp cho từng gia đình.
Có những gia đình hội viên phụ nữ có thể tham gia và thực hiện phong trào ngay nhưng cũng có gia đình hội viên thiếu nguồn vốn, thiếu lao động để thực hiện.Nắm bắt được điều đó chi hội Phụ nữ đã có những kiến nghị với Ban công tác mặt trận thôn, Ban phát triển thôn để thôn có đề xuất với BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã có cơ chế hỗ trợ.
Cùng với sự tự lực của gia đình, sự trợ giúp của Chi hội Phụ nữ và cơ chế của xã, kết quả các hộ gia đình đồ đạc trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; các công trình phụ trợ thuận tiện cho sinh hoạt, hợp vệ sinh, đảm bảo mỹ quan.
Toàn thôn có 24 hộ có vườn: Trong đó có 03 vườn hộ có diện tích từ 500 m2 trở lên, thực hiện 4 vườn mẫu có hệ thống tưới, tiêu khoa học, được quy hoạch khoa học, hiệu quả; sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá trị sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của vườn hộ chiếm tỷ lệ tối thiểu 75% tổng giá trị sản phẩm từ vườn. Vườn tạp của 20 hộ còn lại đã được cải tạo.
Phong trào “Nhà sạch – vườn đẹp” là phong trào ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của hội viên trong việc xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu – Đà Ninh.
vườn đẹp.jpg
vườn đẹp 1.jpg

Giải quyết tthc