Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
179
Tuần này:
475
Tháng này:
1320
Tất cả:
315906

Kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao; NTM kiểu mẫu; thôn NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã Đông Thịnh.

Ngày 22/09/2021 10:06:02

Uỷ ban nhân dân xã, cùng với Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu xây dựng kế hoạch số: 117/KH-BCĐ ngày 03/03/2021 về kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu năm 2021. Tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân bàn biện pháp và chỉ đạo quyết liệt, phân công phụ trách và hướng dẫn các thôn xây dựng kế hoạch, đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu, cùng với thôn bàn biện pháp thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí NTM nâng cao đó là tiêu chí số 1: Giao thông, tiêu chí số 3: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 10: Giáo dục và đào tạo; 1 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu và các phần việc của các tiêu chí khác như đối tượng tham gia BHYT. Xây đựng 02 thôn về đích NTM kiểu mẫu năm 2021 là thôn Đoàn Kết và thôn Đại Từ 3.

Về kết quả thực hiện các nội dung
* Các tiêu chí xã NTM nâng cao
Đối với tiêu chí giao thông: Được sự thống nhấ của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của bà con nhân dân trên địa bàn xã trong 9 tháng đầu năm đã xây dựng được 6,176km tường rào thoáng; 4,134km đường giao thông nông thôn; 3,963km rãnh thoát nước; 2,95km đường được trồng hoa và cây xanh; di rời 83 cột điện ở tuyến đường các thôn Đoàn Kết, Thôn Ngọc Lậu 1,Thôn Ngọc Lậu 2,Thôn Đại Từ 3, thôn Đại Từ 1, thôn Đại Từ 2.Đối với tiêu chí số 3 Cơ sở vật chất văn hoá: Đã nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang xong khuôn viên nhà văn hoá thôn Ngọc Lậu 1, Ngọc Lậu 2 và thôn Đoàn Kết; Khởi công sửa chữa nhà, khuôn viên nhà văn hoá thôn Đại Từ 3, Đại Từ 2 đổ đất lu lèn nâng cao mặt sân bóng đá của xã, cấy cỏ. Đối với tiêu chí số 10 Giáo dục và đào tạo: Về cơ sở vật chất trường học đã hoàn thiện xong khu phòng họp của trường TH&THCS và đang nghiệm thu đưa vào sử dụng. Xây dựng nhà ăn bán trú và tu sửa phòng học trường TH&THCS để đạt các tiêu chí công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
*Các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu: Năm 2021 xã đăng ký hoàn thành chỉ tiêu 2c (Tỷ lệ người dân tham gia hoạt động VH, TT), kết quả thực hiện mỗi thôn có 01 câu lạc bộ văn hoá -văn nghệ hoạt động thường xuyên hiệu quả, có trên 60% người dân tham gia, đã đạt yêu cầu so với tiêu chí.
*Thôn NTM kiểu mẫu: năm 2021 xã Đông Thịnh đăng ký 01 thôn Đoàn Kết được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tính đến 9/2021 thôn đạt: 12/14 còn lại 2 tiêu chí chưa đạt gồm số 4 nhà ở dân cư; tiêu chí số 5 giao thông. Tuy không đăng ký chỉ tiêu trong năm 2021 nhưng xã cũng đã đưa vào kế hoạch để đồng thời chỉ đạo thôn Đại Từ 3 về đích năm 2021, kêt quả tính đến 9/2021 thôn đã đạt: 11/14 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt gồm số 4 nhà ở dân cư; tiêu chí số 5 giao thông; tiêu chí số 8
văn hoá, dự kiến tiêu chí số 8 cuối tháng 10/2021 sẽ hoàn thiện.
Trong 9 tháng đầu năm với những tiêu chí đã thực hiện, tổng nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm 2021 là 59,029 tỷ đồng.
Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021, cán bộ và nhân dân xã Đông Thịnh tiếp tục hoàn thiện 3 tiêu chí NTM nâng cao là tiêu chí giao thông , tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí giáo dục; nâng cấp, mở rộng và làm tường thoáng 1,92 km đường ngõ xóm đảm bảo theo tiêu chuẩn. Củng cố các tiêu chí đã đạt hoàn tấthồ sơ., đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến tháng 10/2021 thôn Đoàn Kết và thôn Đại Từ 3 hoàn thành 14/14 tiêu chí đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
nông thôn mới 2.jpgnông thôn mới 3.jpgnông thôn mới 4.jpg
(chùm hình ảnh xây dựng nông thôn mới) kiểu mẫu ở các thôn)

Kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao; NTM kiểu mẫu; thôn NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã Đông Thịnh.

Đăng lúc: 22/09/2021 10:06:02 (GMT+7)

Uỷ ban nhân dân xã, cùng với Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu xây dựng kế hoạch số: 117/KH-BCĐ ngày 03/03/2021 về kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu năm 2021. Tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân bàn biện pháp và chỉ đạo quyết liệt, phân công phụ trách và hướng dẫn các thôn xây dựng kế hoạch, đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu, cùng với thôn bàn biện pháp thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí NTM nâng cao đó là tiêu chí số 1: Giao thông, tiêu chí số 3: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 10: Giáo dục và đào tạo; 1 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu và các phần việc của các tiêu chí khác như đối tượng tham gia BHYT. Xây đựng 02 thôn về đích NTM kiểu mẫu năm 2021 là thôn Đoàn Kết và thôn Đại Từ 3.

Về kết quả thực hiện các nội dung
* Các tiêu chí xã NTM nâng cao
Đối với tiêu chí giao thông: Được sự thống nhấ của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của bà con nhân dân trên địa bàn xã trong 9 tháng đầu năm đã xây dựng được 6,176km tường rào thoáng; 4,134km đường giao thông nông thôn; 3,963km rãnh thoát nước; 2,95km đường được trồng hoa và cây xanh; di rời 83 cột điện ở tuyến đường các thôn Đoàn Kết, Thôn Ngọc Lậu 1,Thôn Ngọc Lậu 2,Thôn Đại Từ 3, thôn Đại Từ 1, thôn Đại Từ 2.Đối với tiêu chí số 3 Cơ sở vật chất văn hoá: Đã nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang xong khuôn viên nhà văn hoá thôn Ngọc Lậu 1, Ngọc Lậu 2 và thôn Đoàn Kết; Khởi công sửa chữa nhà, khuôn viên nhà văn hoá thôn Đại Từ 3, Đại Từ 2 đổ đất lu lèn nâng cao mặt sân bóng đá của xã, cấy cỏ. Đối với tiêu chí số 10 Giáo dục và đào tạo: Về cơ sở vật chất trường học đã hoàn thiện xong khu phòng họp của trường TH&THCS và đang nghiệm thu đưa vào sử dụng. Xây dựng nhà ăn bán trú và tu sửa phòng học trường TH&THCS để đạt các tiêu chí công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
*Các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu: Năm 2021 xã đăng ký hoàn thành chỉ tiêu 2c (Tỷ lệ người dân tham gia hoạt động VH, TT), kết quả thực hiện mỗi thôn có 01 câu lạc bộ văn hoá -văn nghệ hoạt động thường xuyên hiệu quả, có trên 60% người dân tham gia, đã đạt yêu cầu so với tiêu chí.
*Thôn NTM kiểu mẫu: năm 2021 xã Đông Thịnh đăng ký 01 thôn Đoàn Kết được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tính đến 9/2021 thôn đạt: 12/14 còn lại 2 tiêu chí chưa đạt gồm số 4 nhà ở dân cư; tiêu chí số 5 giao thông. Tuy không đăng ký chỉ tiêu trong năm 2021 nhưng xã cũng đã đưa vào kế hoạch để đồng thời chỉ đạo thôn Đại Từ 3 về đích năm 2021, kêt quả tính đến 9/2021 thôn đã đạt: 11/14 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt gồm số 4 nhà ở dân cư; tiêu chí số 5 giao thông; tiêu chí số 8
văn hoá, dự kiến tiêu chí số 8 cuối tháng 10/2021 sẽ hoàn thiện.
Trong 9 tháng đầu năm với những tiêu chí đã thực hiện, tổng nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu 9 tháng đầu năm 2021 là 59,029 tỷ đồng.
Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021, cán bộ và nhân dân xã Đông Thịnh tiếp tục hoàn thiện 3 tiêu chí NTM nâng cao là tiêu chí giao thông , tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí giáo dục; nâng cấp, mở rộng và làm tường thoáng 1,92 km đường ngõ xóm đảm bảo theo tiêu chuẩn. Củng cố các tiêu chí đã đạt hoàn tấthồ sơ., đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến tháng 10/2021 thôn Đoàn Kết và thôn Đại Từ 3 hoàn thành 14/14 tiêu chí đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
nông thôn mới 2.jpgnông thôn mới 3.jpgnông thôn mới 4.jpg
(chùm hình ảnh xây dựng nông thôn mới) kiểu mẫu ở các thôn)

Giải quyết tthc