Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
36
Hôm qua:
179
Tuần này:
405
Tháng này:
1250
Tất cả:
315836
NHỮNG PHẦN THƯỞNG CẤP CAO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
TRAO TẶNG ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN  ĐÔNG THỊNH

 TẬP THỂ:

Đảng bộ và nhân dân Đông Thịnh

. Huân chương lao động hạng ba

. Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng hai

CÁ NHÂN

 

HUÂN, HUY CHƯƠNG CÁC LOẠI

 

Huân chương

Huy chương

Cộng

Chống Pháp

35

43

78

Chống Mỹ

203

159

362

Cộng

238

202

440

 

TỔNG SỐ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, LIỆT SỸ

 

Làng

Bệnh binh

Thương binh

Liệt sỹ

Tổng số

Chống Pháp

Chống Mỹ

Bảo vệ tổ quốc

Tổng số

Chống Pháp

Chống Mỹ

Bảo vệ tổ quốc

Ngọc lậu

13

24

4

18

2

27

2

22

3

Đại Từ

15

21

1

18

2

27

6

16

5

Đoàn kết

8

6

1

5

0

26

2

21

3

Đà Ninh

9

8

1

6

1

17

0

13

4

Cộng

46

59

7

47

5

97

10

72

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

 

TT

Họ và tên bà mẹ V.N anh hùng

Họ và tên liệt sỹ

làng

Hi sinh trong thời kỳ

Ghi chú

Còn sống

Đã mất

1

Lê Thị Thuần

Nguyễn Đình Chính(Dua)

Nguyễn Đình Sớm

Nguyễn Đình Tư

Đoàn kết

Chống Mỹ

 

X

2

Phan Thị Huệ

Lê Hữu Khanh

Lê Thị Khênh

Lê Hữu Ngô

Đoàn kết

Chống Mỹ

X

 

3

Lê Thị Sự

Lê Đình Vĩ

Đà Ninh

Chống Mỹ

X

 

 

Giải quyết tthc