Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
242
Hôm qua:
162
Tuần này:
1165
Tháng này:
4483
Tất cả:
165257
 Cộng đồng dân cư
Dân số và lao động: Toàn xã có 1634 hộ với 5134 nhân khẩu, trong đó có 2751 người trong độ tuổi lao động đạt 53,6% trong đó nam 1403 lao động, nữ 1348 lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 2586/2751 đạt 94%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 1630/2586 đạt 63,03% được phân bổ theo cơ cấu kinh tế ngành, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất hiện tại.

                                                                                                      Văn phòng UBND xã Đông Thịnh