Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
185
Tuần này:
256
Tháng này:
2434
Tất cả:
213559
 Cộng đồng dân cư
Dân số và lao động: Toàn xã có 1634 hộ với 5134 nhân khẩu, trong đó có 2751 người trong độ tuổi lao động đạt 53,6% trong đó nam 1403 lao động, nữ 1348 lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 2586/2751 đạt 94%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 1630/2586 đạt 63,03% được phân bổ theo cơ cấu kinh tế ngành, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất hiện tại.

                                                                                                      Văn phòng UBND xã Đông Thịnh