Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
73
Hôm qua:
242
Tuần này:
315
Tháng này:
4237
Tất cả:
175681

Hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên HLH Phụ Nữ tại xã Đông Thịnh.

Ngày 25/05/2018 08:45:40

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 331/KH-BHXH-HLHPN ngày 31/12/2017 của BHXH và hội liên hiệp Phụ Nữ huyện Đông Sơn về tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH, bảo hiểm y tế tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018. Ngày 21/5/2018, tổ chức truyền thông cho chị em phụ nữ tại xã Đông Thinh.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo BHXH huyện Đông Sơn; đại diện Hội Phụ nữ huyện Đông Sơn; lãnh đạo, cán bộ công chức, truiwngr làng văn hóa, bí thư thôn trưởng 10 thôn xã Đông Thịnh và hơn 200 hội viên HLHPN xã Đông Thịnh về dự hội nghị.
IMG_20180523_145001.jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Quý, Giám đốc BHXH huyện nhấn mạnh chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc tham gia BHXH, BHYT mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia, thể hiện tinh thần tương thần tương ái của người Việt Nam. Đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền xã, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHXH và tiến tới BHYT nhất là đối với chị em phụ nữ với các chỉ tiêu phấn đấu: 100% hội viên phụ nữ có thẻ BHYT, 50% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.

Tham gia đối thoại, hội viên, nhân dân đã đưa ra những câu hỏi xoay quanh quyền lợi, trách nhiệm, thủ tục tham gia BHXH tự nguyên, BHYT, những bất cập, vướng mắc khi đi khám chữa bệnh BHYT, chuyển tuyến điều trị. Các câu hỏi về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đã được giải đáp cụ thể.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn giúp cho chị em phụ nữ hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách được quy định tại Luật BHXH 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trên cơ sở đó góp phần phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Hoài Thu- PCT Hội LHPN

Hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên HLH Phụ Nữ tại xã Đông Thịnh.

Đăng lúc: 25/05/2018 08:45:40 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 331/KH-BHXH-HLHPN ngày 31/12/2017 của BHXH và hội liên hiệp Phụ Nữ huyện Đông Sơn về tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH, bảo hiểm y tế tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018. Ngày 21/5/2018, tổ chức truyền thông cho chị em phụ nữ tại xã Đông Thinh.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo BHXH huyện Đông Sơn; đại diện Hội Phụ nữ huyện Đông Sơn; lãnh đạo, cán bộ công chức, truiwngr làng văn hóa, bí thư thôn trưởng 10 thôn xã Đông Thịnh và hơn 200 hội viên HLHPN xã Đông Thịnh về dự hội nghị.
IMG_20180523_145001.jpg

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Quý, Giám đốc BHXH huyện nhấn mạnh chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc tham gia BHXH, BHYT mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia, thể hiện tinh thần tương thần tương ái của người Việt Nam. Đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền xã, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHXH và tiến tới BHYT nhất là đối với chị em phụ nữ với các chỉ tiêu phấn đấu: 100% hội viên phụ nữ có thẻ BHYT, 50% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện.

Tham gia đối thoại, hội viên, nhân dân đã đưa ra những câu hỏi xoay quanh quyền lợi, trách nhiệm, thủ tục tham gia BHXH tự nguyên, BHYT, những bất cập, vướng mắc khi đi khám chữa bệnh BHYT, chuyển tuyến điều trị. Các câu hỏi về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đã được giải đáp cụ thể.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn giúp cho chị em phụ nữ hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách được quy định tại Luật BHXH 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trên cơ sở đó góp phần phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Hoài Thu- PCT Hội LHPN