Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
242
Tuần này:
297
Tháng này:
4219
Tất cả:
175663

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội

Ngày 26/05/2015 14:58:01

Nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng chức năng và các thiết bị đồ dùng dạy học. Phấn đấu Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tích cực phòng chống, ngăn chặn TNXH xâm nhập học đường.

Chú trọng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đúng qui định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác VSMT; đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tăng cường vận động mỗi cặp vợ chồng có từ 1 đến 2 con. Phấn đấu đạt chuẩn

quốc gia về y tế trong năm 2015.

Thực hiện tốt chính sách xã hội và các việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi, xây dựng gia đình “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Tăng cường huy động các nguồn vốn để giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lao động và tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh, du nhập ngành nghề mới vào địa phương có tính phù hợp bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt theo tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phấn đấu khai trương xã văn hoá. Có trên 95% số hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền miệng và đài truyền thanh xã các thông tin phong phú mang tính giáo dục và nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả. Đầu tư và phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân, thu hút: 30% số dân tập thể thao thường xuyên và 29% số gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình thể thao”, các làng văn hoá đều có sân bóng đá, bóng chuyền phù hợp với khuôn viên của làng, từng bước tạo phong trào sôi nổi đều khắp trong việc rèn luyện thân thể của nhân dân.

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội

Đăng lúc: 26/05/2015 14:58:01 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng chức năng và các thiết bị đồ dùng dạy học. Phấn đấu Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tích cực phòng chống, ngăn chặn TNXH xâm nhập học đường.

Chú trọng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đúng qui định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác VSMT; đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tăng cường vận động mỗi cặp vợ chồng có từ 1 đến 2 con. Phấn đấu đạt chuẩn

quốc gia về y tế trong năm 2015.

Thực hiện tốt chính sách xã hội và các việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi, xây dựng gia đình “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Tăng cường huy động các nguồn vốn để giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lao động và tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh, du nhập ngành nghề mới vào địa phương có tính phù hợp bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt theo tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phấn đấu khai trương xã văn hoá. Có trên 95% số hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền miệng và đài truyền thanh xã các thông tin phong phú mang tính giáo dục và nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả. Đầu tư và phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân, thu hút: 30% số dân tập thể thao thường xuyên và 29% số gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình thể thao”, các làng văn hoá đều có sân bóng đá, bóng chuyền phù hợp với khuôn viên của làng, từng bước tạo phong trào sôi nổi đều khắp trong việc rèn luyện thân thể của nhân dân.