Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
112
Tuần này:
124
Tháng này:
2608
Tất cả:
107930

Xã Đông Thịnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018

Ngày 17/05/2018 10:44:06

Rút kinh nghiệm sản xuất vụ chiêm xuân năm 2017 – 2018, ngày 10 tháng 5 năm 2018. UBND xã Đông Thịnh đã tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018.

Theo đó tổng diện tích gieo trồng vụ mùa toàn xã là 263,5 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 3120 tấn trong năm UBND xã Đông Thịnh căn cứ vào đặc điểm tình hình và tập quán canh tác, sự đổi mới của HTX dịch vụ Nông nghiệp để xác định cây trồng hợp lý. Thu hoạch lúa chiêm xuân đến đâu, khẩn trương chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy đến đó.
Đối với cơ cấu trà lúa, phấn đấu đạt 80% diện tích lúa mùa sớm để tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo cho lúa chín an toàn, trên chân đất đồng cao, đồng vàn(đất làm cây vụ đông), gồm các giống chủ lực như: Bắc Thơm số 7; Thiên Ưu 8; TBR225; khang dân đột biến. Thời gian gieo mạ từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 5, để thu hoạch trước ngày 30/9/2018 tạo quỹ đất làm vụ đông. Cơ cấu 20% trà mùa chính vụ, gieo cấy trên chân đất vàn hơi sâu, vàn sâu bằng các giống chủ lực như: TBR-1; Q%;Nếp các loại, để thu hoạch trước ngày 10/10/2018.
Tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu lớn 30ha ở thôn 3,4,5 cơ cấu bằng giống Thiên Ưu 8 hoặc TBR225, xã hỗ trợ tiền giống 30.000đ/sào tại cánh đồng mẫu lớn. Các thôn tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất vụ mùa năm 2018.
Hiện tại UBND xã Đông Thịnh đã và đang tập trung chỉ đạo cụ thể 10 thôn, 4 làng tập trung huy động nhân lực, vật lực nạo vét phá ách tắc trên các trục kênh tiêu trên địa bàn, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tiêu, thoát nước trong mùa mưa bão, tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018 để có đủ lượng nước tưới gieo cấy vụ mùa kịp thời vừa thông thoáng dòng chảy khi mùa mưa bão sắp đến.
Bá Vận

Xã Đông Thịnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018

Đăng lúc: 17/05/2018 10:44:06 (GMT+7)

Rút kinh nghiệm sản xuất vụ chiêm xuân năm 2017 – 2018, ngày 10 tháng 5 năm 2018. UBND xã Đông Thịnh đã tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2018.

Theo đó tổng diện tích gieo trồng vụ mùa toàn xã là 263,5 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 3120 tấn trong năm UBND xã Đông Thịnh căn cứ vào đặc điểm tình hình và tập quán canh tác, sự đổi mới của HTX dịch vụ Nông nghiệp để xác định cây trồng hợp lý. Thu hoạch lúa chiêm xuân đến đâu, khẩn trương chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy đến đó.
Đối với cơ cấu trà lúa, phấn đấu đạt 80% diện tích lúa mùa sớm để tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo cho lúa chín an toàn, trên chân đất đồng cao, đồng vàn(đất làm cây vụ đông), gồm các giống chủ lực như: Bắc Thơm số 7; Thiên Ưu 8; TBR225; khang dân đột biến. Thời gian gieo mạ từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 5, để thu hoạch trước ngày 30/9/2018 tạo quỹ đất làm vụ đông. Cơ cấu 20% trà mùa chính vụ, gieo cấy trên chân đất vàn hơi sâu, vàn sâu bằng các giống chủ lực như: TBR-1; Q%;Nếp các loại, để thu hoạch trước ngày 10/10/2018.
Tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu lớn 30ha ở thôn 3,4,5 cơ cấu bằng giống Thiên Ưu 8 hoặc TBR225, xã hỗ trợ tiền giống 30.000đ/sào tại cánh đồng mẫu lớn. Các thôn tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất vụ mùa năm 2018.
Hiện tại UBND xã Đông Thịnh đã và đang tập trung chỉ đạo cụ thể 10 thôn, 4 làng tập trung huy động nhân lực, vật lực nạo vét phá ách tắc trên các trục kênh tiêu trên địa bàn, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tiêu, thoát nước trong mùa mưa bão, tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018 để có đủ lượng nước tưới gieo cấy vụ mùa kịp thời vừa thông thoáng dòng chảy khi mùa mưa bão sắp đến.
Bá Vận