Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
85
Hôm qua:
164
Tuần này:
815
Tháng này:
4611
Tất cả:
248852

Xã Đông Thịnh tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 26/07/2019 16:24:13

Trong 1/2 ngày, ngày 24 tháng 7 năm 2019, HĐND xã Đông Thịnh đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe UBND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm nay, xã Đông Thịnh đã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ công tác đề ra. Diện tích gieo cấy:251,5 ha đạt 97,86%, sản lượng đạt 1510 tấn . Sản xuất công nghiệp – dịch vụ đạt xây dựng đạt trên 45 tỷ đồng.Thu nhập bình quân đạt 43,2 triệu đồng, tỷ lệ đạt 83,4% so với mục tiêu nhiệm kỳ đến năm 2020 là 51,8 triệu đồng. Lĩnh vực Văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao, công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia, xã Đông Thịnh đã về đích nông thôn mới năm 2017, xã chỉ đạo giữ vững các tiêu chí, xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong đó, tập trung vào các tiêu chí như:Y tế và môi trường.
Thường trực HĐND xã cũng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền.
Có nhiều ý kiến của đại biểu HĐND tại các tổ tham luận tại kỳ họp xoay quanh các vấn đề như thủy lợi nội đồng, kênh mương, sản xuất nông nghiệp…Cũng tại kỳ họp, HĐND xã thông qua các Nghị quyết và được các đại biểu nhất trí cao.

Xã Đông Thịnh tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 26/07/2019 16:24:13 (GMT+7)

Trong 1/2 ngày, ngày 24 tháng 7 năm 2019, HĐND xã Đông Thịnh đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe UBND xã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm nay, xã Đông Thịnh đã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ công tác đề ra. Diện tích gieo cấy:251,5 ha đạt 97,86%, sản lượng đạt 1510 tấn . Sản xuất công nghiệp – dịch vụ đạt xây dựng đạt trên 45 tỷ đồng.Thu nhập bình quân đạt 43,2 triệu đồng, tỷ lệ đạt 83,4% so với mục tiêu nhiệm kỳ đến năm 2020 là 51,8 triệu đồng. Lĩnh vực Văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao, công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia, xã Đông Thịnh đã về đích nông thôn mới năm 2017, xã chỉ đạo giữ vững các tiêu chí, xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong đó, tập trung vào các tiêu chí như:Y tế và môi trường.
Thường trực HĐND xã cũng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác Mặt trận xây dựng Chính quyền.
Có nhiều ý kiến của đại biểu HĐND tại các tổ tham luận tại kỳ họp xoay quanh các vấn đề như thủy lợi nội đồng, kênh mương, sản xuất nông nghiệp…Cũng tại kỳ họp, HĐND xã thông qua các Nghị quyết và được các đại biểu nhất trí cao.

Giải quyết tthc