Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
242
Tuần này:
301
Tháng này:
4223
Tất cả:
175667

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Thịnh với nhân dân năm 2018.

Ngày 30/08/2018 14:28:59

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBMTTQ xã Đông Thịnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Thịnh với nhân dân năm 2018.

Tham dự hội nghị đối thoại về phía huyện có đại diện ban Dân vận huyện ủy, đại diện UBMTTQ huyện; về phía xã có các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và trưởng các đoàn thể, trưởng làng văn hóa,ban công tác mặt trận, thôn trưởng 10 thôn và các đại biểu nhân dân đại diện cho 1o thôn trong xã. Tham gia đối thoại trực tiếp với nhân dan có đồng chí Trần Ngọc Hải – Bía thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, đồng chí lê Huy Hòa- Phó bí thư, chủ tịch UBND xã.
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, hội nghị tiếp xúc đối thoại đã nhận được 6 ý kiến của nhân dân trao đổi, đề xuất kiến nghị tập trung vào những vấn đề có liên quan đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề sản xuất Nông nghiệp tình trạng bão lụt, mất mùa, phân lũ, xây dựng trạm bơm Đà Ninh, đường liên xã Đông xuân đi Đông Văn…
Sau khi nghe đề xuất kiến nghị và trao đổi của nhân dân, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã đã tiếp thu và có ý kiến trả lời, làm rõ thêm về một số vấn đề mà nhân dân nêu trong đó: một số việc nhân dân kiến nghị đang trong quá trình triển khai thực hiện như trạm bơm Đà Ninh, công tác vệ sinh môi trường…
Nhìn chung ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đều rất thẳng thắn, trong phạm vi cho phép các đồng chí lãnh đạo thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp thu và giải trình từng việc rõ ràng, cụ thể.
Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Thịnh với nhân dân năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp đúng với tinh thần quyết định 218 của Bộ chính trị về MTTQ, các đoàn thể chín trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Hướng dẫn số 01/HD-MTĐS ngày 12/02/2017 của Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn về hướng dẫn hội nghị đối thoại giữa người đứng đàu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Thịnh với nhân dân năm 2018.

Đăng lúc: 30/08/2018 14:28:59 (GMT+7)

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBMTTQ xã Đông Thịnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Thịnh với nhân dân năm 2018.

Tham dự hội nghị đối thoại về phía huyện có đại diện ban Dân vận huyện ủy, đại diện UBMTTQ huyện; về phía xã có các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và trưởng các đoàn thể, trưởng làng văn hóa,ban công tác mặt trận, thôn trưởng 10 thôn và các đại biểu nhân dân đại diện cho 1o thôn trong xã. Tham gia đối thoại trực tiếp với nhân dan có đồng chí Trần Ngọc Hải – Bía thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, đồng chí lê Huy Hòa- Phó bí thư, chủ tịch UBND xã.
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, hội nghị tiếp xúc đối thoại đã nhận được 6 ý kiến của nhân dân trao đổi, đề xuất kiến nghị tập trung vào những vấn đề có liên quan đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề sản xuất Nông nghiệp tình trạng bão lụt, mất mùa, phân lũ, xây dựng trạm bơm Đà Ninh, đường liên xã Đông xuân đi Đông Văn…
Sau khi nghe đề xuất kiến nghị và trao đổi của nhân dân, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã đã tiếp thu và có ý kiến trả lời, làm rõ thêm về một số vấn đề mà nhân dân nêu trong đó: một số việc nhân dân kiến nghị đang trong quá trình triển khai thực hiện như trạm bơm Đà Ninh, công tác vệ sinh môi trường…
Nhìn chung ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đều rất thẳng thắn, trong phạm vi cho phép các đồng chí lãnh đạo thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp thu và giải trình từng việc rõ ràng, cụ thể.
Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đông Thịnh với nhân dân năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp đúng với tinh thần quyết định 218 của Bộ chính trị về MTTQ, các đoàn thể chín trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Hướng dẫn số 01/HD-MTĐS ngày 12/02/2017 của Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn về hướng dẫn hội nghị đối thoại giữa người đứng đàu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.