Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
92
Hôm qua:
120
Tuần này:
407
Tháng này:
2284
Tất cả:
124315

Đông Thịnh xây dựng xã an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 24/08/2018 15:56:10

Vừa qua thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP huyện Đông Sơn, xã Đông Thịnh đang tiến hành xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2018.

Cho đến thời điểm hiện nay xã Đông Thịnh đã đạt 21/30 chỉ tiêu, trong 8 nhóm tiêu chí về ATTP, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn. UBND xã đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành quyết định thành lập ban nông nghiệp, thành lập tổ giám sát, theo dõi các thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, tổ chức giám sát tại các cơ sở, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn,trong việc thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm đã cam kết. Hiện nay trên địa bàn xã có 65 hộ là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc ngành nông nghiệp quản lý, 14 hộ sản xuất thực phẩm, thuộc ngành công thương quản lý, 3 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp và 18 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã ký cam kết bảo đảm ATTP. Xã đăng ký xây dựng sản xuất chuỗi rau củ quả an toàn và xác nhận cam kết sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp, có rõ nguồn gôc xuất sứ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay xã Đông Thịnh vẫn còn 9 chỉ tiêu trong 8 nhóm tiêu chí chưa đạt yêu cầu, cụ thể như: Tổ giám sát 10 thôn chưa thường xuyên thực hiện việc giám sát tại các cơ sở sản xuất kinhdoanh thực phẩm trên địa bàn thôn, trong việc thực hiện các nội dung đã ký trong cam kết. Các hành vi vi phạm chỉ mới ở mức nhắc nhở, các hộ giết mổ gia súc gia cầm có một số điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu. Các hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm chưa có hệ thống che chắn, muỗi bụi… Về triển khai các sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn xã mới bước đầu xác định các chuỗi, xác định đia chỉ cụ thể, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của tiêu chí. Cán bộ và nhân dân xã Đông Thịnh quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Đông Thịnh đạt tiêu chí ATTP năm 2018.

Đông Thịnh xây dựng xã an toàn thực phẩm năm 2018

Đăng lúc: 24/08/2018 15:56:10 (GMT+7)

Vừa qua thực hiện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP huyện Đông Sơn, xã Đông Thịnh đang tiến hành xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2018.

Cho đến thời điểm hiện nay xã Đông Thịnh đã đạt 21/30 chỉ tiêu, trong 8 nhóm tiêu chí về ATTP, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn. UBND xã đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành quyết định thành lập ban nông nghiệp, thành lập tổ giám sát, theo dõi các thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, tổ chức giám sát tại các cơ sở, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn,trong việc thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm đã cam kết. Hiện nay trên địa bàn xã có 65 hộ là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thuộc ngành nông nghiệp quản lý, 14 hộ sản xuất thực phẩm, thuộc ngành công thương quản lý, 3 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp và 18 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đã ký cam kết bảo đảm ATTP. Xã đăng ký xây dựng sản xuất chuỗi rau củ quả an toàn và xác nhận cam kết sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp, có rõ nguồn gôc xuất sứ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay xã Đông Thịnh vẫn còn 9 chỉ tiêu trong 8 nhóm tiêu chí chưa đạt yêu cầu, cụ thể như: Tổ giám sát 10 thôn chưa thường xuyên thực hiện việc giám sát tại các cơ sở sản xuất kinhdoanh thực phẩm trên địa bàn thôn, trong việc thực hiện các nội dung đã ký trong cam kết. Các hành vi vi phạm chỉ mới ở mức nhắc nhở, các hộ giết mổ gia súc gia cầm có một số điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu. Các hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm chưa có hệ thống che chắn, muỗi bụi… Về triển khai các sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn xã mới bước đầu xác định các chuỗi, xác định đia chỉ cụ thể, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của tiêu chí. Cán bộ và nhân dân xã Đông Thịnh quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Đông Thịnh đạt tiêu chí ATTP năm 2018.