Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
36
Hôm qua:
175
Tuần này:
1574
Tháng này:
5599
Tất cả:
197751

Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cảu xã Đông Thịnh

Ngày 26/05/2015 14:57:56

Bám sát quy hoạch phát triển nông thôn mới; chỉnh sửa, rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng bền vững. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức thành viên tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; đầu tư các nội dung, hạng mục mà địa phương có điều kiện thực hiện trước; thực hiện xã hội hoá việc huy động các nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Hoàn thành các tiêu chí như: tiêu chí số 3 (thủy lợi), số 5 (trường học), số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), số 7 (chợ), số 15 (y tế), số 17 (môi trường). Phấn đấu các thôn hoàn thành 14/14 tiêu chí vào năm 2018. Xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2019

Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cảu xã Đông Thịnh

Đăng lúc: 26/05/2015 14:57:56 (GMT+7)

Bám sát quy hoạch phát triển nông thôn mới; chỉnh sửa, rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng bền vững. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức thành viên tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; đầu tư các nội dung, hạng mục mà địa phương có điều kiện thực hiện trước; thực hiện xã hội hoá việc huy động các nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Hoàn thành các tiêu chí như: tiêu chí số 3 (thủy lợi), số 5 (trường học), số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), số 7 (chợ), số 15 (y tế), số 17 (môi trường). Phấn đấu các thôn hoàn thành 14/14 tiêu chí vào năm 2018. Xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2019