Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
198
Hôm qua:
269
Tuần này:
801
Tháng này:
2013
Tất cả:
98695

XÃ ĐÔNG THỊNH KÊU GỌI ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA VÀ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2017

Ngày 09/11/2017 12:53:15

Thực hiện công văn số: 23/KH-BQLQĐƠĐN ngày 15 tháng 7 năm 2017 của ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo huyện Đông Sơn, Ban vận động quỹ xã Đông Thịnh xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ quỹ đến ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2017.

Đối tượng vận động là cán bộ công chức trong xã; Người trong độ tuổi lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 10 thôn của xã.

Không hạn chế số tiền ủng hộ, số lần ủng hộ của các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng quỹ ĐƠĐN và quỹ ngày vì người nghèo. Cán bộ, công chức , người làm công ăn lương tự nguyện ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương trong năm. Mỗi lao động trong hộ sản xuất kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ ủng hộ tối thiểu 100.000đ. Mỗi lao động trong hộ sản xuất nông nghiệp ủng hộ tối thiểu 50.000đ.

Mức giao chỉ tiêu phấn đấu đạt được là 25.500.000 đồng

Nhiều năm qua , địa phương chúng ta luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tầng lớp nhân dân địa phương nên xã nhà luôn hoàn thành tốt việc xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo. Ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc xã nhà xin được ghi nhận và biểu dương tinh thần ủng hộ của Nhân dân.

XÃ ĐÔNG THỊNH KÊU GỌI ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA VÀ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2017

Đăng lúc: 09/11/2017 12:53:15 (GMT+7)

Thực hiện công văn số: 23/KH-BQLQĐƠĐN ngày 15 tháng 7 năm 2017 của ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo huyện Đông Sơn, Ban vận động quỹ xã Đông Thịnh xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ quỹ đến ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2017.

Đối tượng vận động là cán bộ công chức trong xã; Người trong độ tuổi lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 10 thôn của xã.

Không hạn chế số tiền ủng hộ, số lần ủng hộ của các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng quỹ ĐƠĐN và quỹ ngày vì người nghèo. Cán bộ, công chức , người làm công ăn lương tự nguyện ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương trong năm. Mỗi lao động trong hộ sản xuất kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ ủng hộ tối thiểu 100.000đ. Mỗi lao động trong hộ sản xuất nông nghiệp ủng hộ tối thiểu 50.000đ.

Mức giao chỉ tiêu phấn đấu đạt được là 25.500.000 đồng

Nhiều năm qua , địa phương chúng ta luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tầng lớp nhân dân địa phương nên xã nhà luôn hoàn thành tốt việc xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo. Ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc xã nhà xin được ghi nhận và biểu dương tinh thần ủng hộ của Nhân dân.