Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
147
Tuần này:
52
Tháng này:
2912
Tất cả:
158535

Xã Đông Thịnh Hội nghị triển khai kế hoạch làm thủy lợi mùa khô, kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019

Ngày 08/11/2018 11:10:46

Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2018, UBND xã Đông Thịnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch làm thủy lợi mùa khô, kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019 và kế hoạch ải đồng năm 2018. Đồng chí Dương Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Vụ xuân 2018 do có sự chỉ đạo lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy,UBND xã, HTXDVNN,sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn , đặc biệt là sự nỗ lực của bà con nông dân trong toàn xã,nên vụ xuân năm 2018 xã Đông Thịnh đã đạt được kết quả quan trọng. Với tổng diện tích gieo trồng 267ha đạt 99,47% kế hoạch, trong đó diện tích lúa lai 105ha,đạt 39,33% diện tích; Lúa thuần chất lượng 110ha,đạt 41,2% diện tích.Thực hiện cánh đồng mẫu lớn 30ha tại cánh đồng Đà(Thôn Đại Từ 1 ; Thôn Đại Từ 2 và thôn Đại Từ 3, năng xuất bình quân toàn xã đạt 66 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 1.762 tấn,so với cùng kỳ giảm 0,4 tạ/ha.
Vụ xuân năm 2019 xã Đông Thịnh có kế hoạch gieo trồng 262ha, trong đó diện tích lúa lai,lúa thơm,lúa chất lượng: 70% diện tích bằng 183 ha,băng các giống lúa Thái Xuyên 111; Cừu đa hệ số 1; Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá;. Các giống lúa thuần khác: 30% diện tích bằng 79 ha. Gieo cấy bằng các giống lúa chủ lực như:TBR – 1; Q5: Thiên Ưu 8. Tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu lớn 30 ha,tập trung ở 3 thôn,cơ cấu bằng giống Thái Xuyên 111; UBND xã hỗ trợ tiền giống 30.000đ/sào. Các thôn tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa vụ xuân,quy vùng tập trung thực hiện mạ khay máy cấy. Liên kết sản xuất với tiêu thụ thông qua hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất một loại giống cùng thời vụ và biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh,áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Diện tich gieo trồng các cây trồng khác 22ha. Theo kế hoạch năm 2019 chuyển đổi 22ha, trong đó vụ xuân 10ha; Vụ mùa,vụ đông 12 ha đất trồng lúa, cụ thể : 8ha chuyển sang trang trại,gia trại, nuôi trồng thủy sản, cá lúa; 3 ha chuyển sang trồng cây thức ăn chăn nuôi; 3ha chuyển sang trồng cây ăn quả; 8 ha chuyển sang rau màu.
Nhằm chủ động công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân – vụ mùa năm 2019 đạt hiệu quả cao,từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong tình hình mới. UBND xã Đông Thịnh lập kế hoạch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2018. Ra chỉ tiêu kế hoạch cho các thôn thực hiện nạo vét khơi thông toàn bộ ách tắc trên tuyến kênh B16b (liên xã); Nạo vét mương tưới, mương tiêu đến mặt ruộng,đắp bờ vùng bờ thửa,duy tu sửa chữa kênh mương nội đồng, với tổng khối lượng đất đào vét 6.855m3,trong đó nạo vét bằng máy hơn 994m3.Khối lượng còn lại vét thủ cộng. Thời gian phát động ra quân từ ngày 13/11 đến hết ngày 30/11 năm 2018. Tổ chức kiểm tra đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện của các thôn về ban chỉ đạo xã vào ngày 3/12 năm 2018.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND xã yêu cầu các thôn thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất vụ xuân và ra quân làm thủy lợi mùa khô, bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật như xử dụng giống, thời vụ,canh tác .v.v.. Đẩy mạnh thâm canh tuyên truyền liên kết trong sản xuất góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã đã đề ra.
Lê Bá Vận

Xã Đông Thịnh Hội nghị triển khai kế hoạch làm thủy lợi mùa khô, kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019

Đăng lúc: 08/11/2018 11:10:46 (GMT+7)

Chiều ngày 6 tháng 11 năm 2018, UBND xã Đông Thịnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch làm thủy lợi mùa khô, kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019 và kế hoạch ải đồng năm 2018. Đồng chí Dương Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Vụ xuân 2018 do có sự chỉ đạo lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy,UBND xã, HTXDVNN,sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn , đặc biệt là sự nỗ lực của bà con nông dân trong toàn xã,nên vụ xuân năm 2018 xã Đông Thịnh đã đạt được kết quả quan trọng. Với tổng diện tích gieo trồng 267ha đạt 99,47% kế hoạch, trong đó diện tích lúa lai 105ha,đạt 39,33% diện tích; Lúa thuần chất lượng 110ha,đạt 41,2% diện tích.Thực hiện cánh đồng mẫu lớn 30ha tại cánh đồng Đà(Thôn Đại Từ 1 ; Thôn Đại Từ 2 và thôn Đại Từ 3, năng xuất bình quân toàn xã đạt 66 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 1.762 tấn,so với cùng kỳ giảm 0,4 tạ/ha.
Vụ xuân năm 2019 xã Đông Thịnh có kế hoạch gieo trồng 262ha, trong đó diện tích lúa lai,lúa thơm,lúa chất lượng: 70% diện tích bằng 183 ha,băng các giống lúa Thái Xuyên 111; Cừu đa hệ số 1; Bắc Thơm số 7 kháng bạc lá;. Các giống lúa thuần khác: 30% diện tích bằng 79 ha. Gieo cấy bằng các giống lúa chủ lực như:TBR – 1; Q5: Thiên Ưu 8. Tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu lớn 30 ha,tập trung ở 3 thôn,cơ cấu bằng giống Thái Xuyên 111; UBND xã hỗ trợ tiền giống 30.000đ/sào. Các thôn tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa vụ xuân,quy vùng tập trung thực hiện mạ khay máy cấy. Liên kết sản xuất với tiêu thụ thông qua hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất một loại giống cùng thời vụ và biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh,áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Diện tich gieo trồng các cây trồng khác 22ha. Theo kế hoạch năm 2019 chuyển đổi 22ha, trong đó vụ xuân 10ha; Vụ mùa,vụ đông 12 ha đất trồng lúa, cụ thể : 8ha chuyển sang trang trại,gia trại, nuôi trồng thủy sản, cá lúa; 3 ha chuyển sang trồng cây thức ăn chăn nuôi; 3ha chuyển sang trồng cây ăn quả; 8 ha chuyển sang rau màu.
Nhằm chủ động công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân – vụ mùa năm 2019 đạt hiệu quả cao,từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong tình hình mới. UBND xã Đông Thịnh lập kế hoạch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2018. Ra chỉ tiêu kế hoạch cho các thôn thực hiện nạo vét khơi thông toàn bộ ách tắc trên tuyến kênh B16b (liên xã); Nạo vét mương tưới, mương tiêu đến mặt ruộng,đắp bờ vùng bờ thửa,duy tu sửa chữa kênh mương nội đồng, với tổng khối lượng đất đào vét 6.855m3,trong đó nạo vét bằng máy hơn 994m3.Khối lượng còn lại vét thủ cộng. Thời gian phát động ra quân từ ngày 13/11 đến hết ngày 30/11 năm 2018. Tổ chức kiểm tra đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện của các thôn về ban chỉ đạo xã vào ngày 3/12 năm 2018.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND xã yêu cầu các thôn thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất vụ xuân và ra quân làm thủy lợi mùa khô, bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật như xử dụng giống, thời vụ,canh tác .v.v.. Đẩy mạnh thâm canh tuyên truyền liên kết trong sản xuất góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã đã đề ra.
Lê Bá Vận