Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
175
Tuần này:
1625
Tháng này:
5650
Tất cả:
197802

Nỗ lực triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở Đông Thịnh

Ngày 17/07/2020 17:49:07

Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên cả nước nói chung và địa bàn Đông Sơn nói riêng đã và đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu ngày một nâng cao và đảm bảo.

Đối với địa phương Đông Thịnh đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu góp phần xây dựng mô hình nông thôn tiên tiến, hiện đại và bền vững.
Đại hội Đảng bộ xã Đông Thịnh lần thứ XXXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chương trình, cơ chế hỗ trợ khuyến khích đồng thời tích cực huy động các nguồn lực tài chính của ngân sách và sự đóng góp kinh phí, ngày công hiến đất trong nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng “NTM kiểu mẫu trong tiến trình đô thị hóa”. Theo đó lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thực hiện, năm 2020 thôn Đà Ninh, năm 2021 thôn Đoàn Kết, năm 2022 có 2 thôn Đại Từ và Ngọc lậu 2, năm 2023 có 3 thôn: Đại Từ 1, Đại Từ 3 và Ngọc Lậu 1 với tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu dự tính trên 120 tỷ đồng; xây dựng 25 vườn mẫu; 4km đường xã;5 km đường thôn; có hệ thống rãnh thoát nước, 10km tuyến đường có tường rào thoáng, điện chiếu sáng, cây xanh; cải tạo, nâng cấp kênh mương nội dồng; cải tạo, nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn và xây mới 2 nhà VH Đại Từ 1 và Ngọc Lậu 2…phấn đấu đến năm 2024 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nỗ lực triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở Đông Thịnh

Đăng lúc: 17/07/2020 17:49:07 (GMT+7)

Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên cả nước nói chung và địa bàn Đông Sơn nói riêng đã và đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu ngày một nâng cao và đảm bảo.

Đối với địa phương Đông Thịnh đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, để nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu góp phần xây dựng mô hình nông thôn tiên tiến, hiện đại và bền vững.
Đại hội Đảng bộ xã Đông Thịnh lần thứ XXXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành chương trình, cơ chế hỗ trợ khuyến khích đồng thời tích cực huy động các nguồn lực tài chính của ngân sách và sự đóng góp kinh phí, ngày công hiến đất trong nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng “NTM kiểu mẫu trong tiến trình đô thị hóa”. Theo đó lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thực hiện, năm 2020 thôn Đà Ninh, năm 2021 thôn Đoàn Kết, năm 2022 có 2 thôn Đại Từ và Ngọc lậu 2, năm 2023 có 3 thôn: Đại Từ 1, Đại Từ 3 và Ngọc Lậu 1 với tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu dự tính trên 120 tỷ đồng; xây dựng 25 vườn mẫu; 4km đường xã;5 km đường thôn; có hệ thống rãnh thoát nước, 10km tuyến đường có tường rào thoáng, điện chiếu sáng, cây xanh; cải tạo, nâng cấp kênh mương nội dồng; cải tạo, nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn và xây mới 2 nhà VH Đại Từ 1 và Ngọc Lậu 2…phấn đấu đến năm 2024 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.