Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
31
Hôm qua:
179
Tuần này:
400
Tháng này:
1245
Tất cả:
315831

DANH SÁCH CÁN BỘ UBND XÃ ĐÔNG THỊNH

(Tính tại thời điểm 01/11/2020 )

 

TT

Họ Và Tên

Chức vụ  hiện nay

1

Lê Huy Hòa

Chủ tịch UBND

2

Dương Văn Dũng

Phó CT UBND

3

Đỗ Hoàng Việt

                                  Trưởng Công an

4

Doãn Huy Thành

CC Văn phòng - Thống kê

5

Nguyễn Hữu Dũng

CC Văn phòng - Thống kê

6

Đỗ Thị Huấn

CC Địa chính - NN -XD-MT

7

Lê Thị Na

CC Văn hóa  -  Xã hội

8

Lê Thị Hằng

CC Văn hóa  -  Xã hội

9

Hồ Thị Nam

CC Tài chính ngân sách

10

Lê Thị Thúy

CC Tài chính ngân sách

11

Lê Hồng Hà

CC Địa chính-NN-XD-MT

12

Nguyễn Thị Thu Hà

CC Tư pháp - Hộ tịch

Tổng cộng: 12

 

 

 

Giải quyết tthc