Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
58
Hôm qua:
179
Tuần này:
427
Tháng này:
1272
Tất cả:
315858

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngày 16/09/2017 11:13:08

1. Phát huy lợi thế địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế

1.1. Phát triển, xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa:

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. Áp dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỷ thuật, công nghệ sinh học, đưa các loại giống mới, có hiệu quả cao, ổn định vào sản xuất. Năng xuất lúa bình quân đạt 140tạ/ha, diện tích lúa lai, lúa thơm bình quân mỗi năm đạt 70%. Tiếp tục quy hoạch và phát triển các mô hình sản xuất năng xuất chất lượng hiệu quả. Chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích lúa khó canh tác, kém hiệu quả sang mô hình lúa cá ở thôn 1, thôn 2, thôn 9, thôn 10. Phấn đấu thu nhập từ sản xuất lúa và các loại cây trồng có giá trị kinh tế đạt bình quân trên ha đất canh tác 120 triệu đồng/năm.

Thực hiện tốt chương trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng, ưu tiên cho vùng lúa thâm canh năng suất - chất lượng - hiệu quả cao đạt 240 ha. Tạo điều kiện thuận lợi về nước và ải đất đồng ruộng cho nông dân sản xuất thâm canh tăng vụ. Duy trì ổn định và có hiệu quả các trang trại hiện có, khuyến khích các gia đình phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập kinh tế cho nhân dân.

Tạo điều kiện để Hợp tác xã DVNN hoạt động có hiệu quả. Khắc phục những khâu dịch vụ còn yếu như: công tác bảo nông, mô hình sản xuất kinh doanh, để góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo phương pháp bán công nghiệp, khuyến khích mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa khoanh nuôi tập trung cho tiện phòng ngừa và xử lý dịch bệnh.

1.2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển của huyện. Tập trung phát triển công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, như: Công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất hàng gia dụng, cơ khí, gò hàn, chế biến nông sản, thực phẩm để thúc đẩy phát triển kinh tế; phát triển nghề trồng nấm, mộc nhĩ. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

1.3. Các ngành dịch vụ: Quy hoạch và đầu tư xây dựng, phát triển chợ Cống Chéo, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại đi vào hoạt động có nề nếp trong kinh doanh, mở rộng dịch vụ cung ứng đầu tư, kỹ thuật và hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ các khâu sản xuất trong nông nghiệp; phát triển hợp tác xã dịch vụ nhằm phục vụ cho nhu cầu trong sản xuất lúa, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn; tiếp cận các thị trường để tiêu thụ sản phẩm của địa phương sản xuất.

1.4. Tăng cường quản lý thu chi ngân sách: Thực hiện thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các khoản thu trên địa bàn. Tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh để khai thác, mở rộng nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 12% năm. Thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách, phấn đấu cân đối chi cho đầu tư, phát triển đạt 30% trong tổng chi ngân sách của xã vào năm 2020.

2. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài về địa phương

Phát triển nhanh các loại hình hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại. Tranh thủ thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, khuyến khích và tạo điều kiện các loại hình dịch vụ, kinh doanh như vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng tạp hoá, điện dân dụng; tìm kiếm thị trường, phục vụ đời sống nhân dân. Tạo môi trường năng động và quan tâm đến lao động và con em làm việc xa quê tạo điều kiện để họ quan tâm, đầu tư và thu hút nguồn lực về địa phương. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn xã. Đầu tư xây dựng công sở xã, nhà tập đa năng, sân thể thao của xã, nhà hiệu bộ Trường THCS, đường giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng ở các thôn với nhu cầu số vốn gần 30 tỷ đồng bằng thực hiện lồng ghép huy động các nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất, vốn nhân dân đóng góp, vốn đầu tư từ bên ngoài. Xây dựng quy hoạch đất giai đoạn 2015-2020. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, quản lý tốt đất công ích, phát hiện kịp thời, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích và làm nhà trái phép. Tăng cường việc cấp giấy chứng QSDĐ cho Nhân dân theo quy định của Nhà nước.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội

Nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng chức năng và các thiết bị đồ dùng dạy học. Phấn đấu Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tích cực phòng chống, ngăn chặn TNXH xâm nhập học đường.

Chú trọng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đúng qui định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác VSMT; đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tăng cường vận động mỗi cặp vợ chồng có từ 1 đến 2 con. Phấn đấu đạt chuẩn

quốc gia về y tế trong năm 2015.

Thực hiện tốt chính sách xã hội và các việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi, xây dựng gia đình “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Tăng cường huy động các nguồn vốn để giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lao động và tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh, du nhập ngành nghề mới vào địa phương có tính phù hợp bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt theo tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phấn đấu khai trương xã văn hoá. Có trên 95% số hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền miệng và đài truyền thanh xã các thông tin phong phú mang tính giáo dục và nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả. Đầu tư và phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân, thu hút: 30% số dân tập thể thao thường xuyên và 29% số gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình thể thao”, các làng văn hoá đều có sân bóng đá, bóng chuyền phù hợp với khuôn viên của làng, từng bước tạo phong trào sôi nổi đều khắp trong việc rèn luyện thân thể của nhân dân.

4. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ” của địch, giữ vững an ninh, ổn định chính trị. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện nghiêm túc chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống Ma túy. Cũng cố lực lượng công an, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức trực, tuần tra thường xuyên sẵn sàng chấn áp các loại tội phạm. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ ANTT, phát động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, không để vụ việc nghiêm trọng xảy ra, giảm tối đa các vụ việc thông thường, kiên quyết đẩy lùi không còn TNXH như cờ bạc, lô đề. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, tổ chức tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho phát triển.

5. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Bám sát quy hoạch phát triển nông thôn mới; chỉnh sửa, rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng bền vững. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức thành viên tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; đầu tư các nội dung, hạng mục mà địa phương có điều kiện thực hiện trước; thực hiện xã hội hoá việc huy động các nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Hoàn thành các tiêu chí như: tiêu chí số 3 (thủy lợi), số 5 (trường học), số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), số 7 (chợ), số 15 (y tế), số 17 (môi trường). Phấn đấu các thôn hoàn thành 14/14 tiêu chí vào năm 2018. Xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Đăng lúc: 16/09/2017 11:13:08 (GMT+7)

1. Phát huy lợi thế địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế

1.1. Phát triển, xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa:

Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ. Áp dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỷ thuật, công nghệ sinh học, đưa các loại giống mới, có hiệu quả cao, ổn định vào sản xuất. Năng xuất lúa bình quân đạt 140tạ/ha, diện tích lúa lai, lúa thơm bình quân mỗi năm đạt 70%. Tiếp tục quy hoạch và phát triển các mô hình sản xuất năng xuất chất lượng hiệu quả. Chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích lúa khó canh tác, kém hiệu quả sang mô hình lúa cá ở thôn 1, thôn 2, thôn 9, thôn 10. Phấn đấu thu nhập từ sản xuất lúa và các loại cây trồng có giá trị kinh tế đạt bình quân trên ha đất canh tác 120 triệu đồng/năm.

Thực hiện tốt chương trình kiên cố hoá kênh mương nội đồng, ưu tiên cho vùng lúa thâm canh năng suất - chất lượng - hiệu quả cao đạt 240 ha. Tạo điều kiện thuận lợi về nước và ải đất đồng ruộng cho nông dân sản xuất thâm canh tăng vụ. Duy trì ổn định và có hiệu quả các trang trại hiện có, khuyến khích các gia đình phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập kinh tế cho nhân dân.

Tạo điều kiện để Hợp tác xã DVNN hoạt động có hiệu quả. Khắc phục những khâu dịch vụ còn yếu như: công tác bảo nông, mô hình sản xuất kinh doanh, để góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá và phát triển kinh tế nông nghiệp.

Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo phương pháp bán công nghiệp, khuyến khích mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa khoanh nuôi tập trung cho tiện phòng ngừa và xử lý dịch bệnh.

1.2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển của huyện. Tập trung phát triển công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, như: Công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất hàng gia dụng, cơ khí, gò hàn, chế biến nông sản, thực phẩm để thúc đẩy phát triển kinh tế; phát triển nghề trồng nấm, mộc nhĩ. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

1.3. Các ngành dịch vụ: Quy hoạch và đầu tư xây dựng, phát triển chợ Cống Chéo, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại đi vào hoạt động có nề nếp trong kinh doanh, mở rộng dịch vụ cung ứng đầu tư, kỹ thuật và hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ các khâu sản xuất trong nông nghiệp; phát triển hợp tác xã dịch vụ nhằm phục vụ cho nhu cầu trong sản xuất lúa, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn; tiếp cận các thị trường để tiêu thụ sản phẩm của địa phương sản xuất.

1.4. Tăng cường quản lý thu chi ngân sách: Thực hiện thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các khoản thu trên địa bàn. Tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh để khai thác, mở rộng nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 12% năm. Thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách, phấn đấu cân đối chi cho đầu tư, phát triển đạt 30% trong tổng chi ngân sách của xã vào năm 2020.

2. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài về địa phương

Phát triển nhanh các loại hình hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại. Tranh thủ thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, khuyến khích và tạo điều kiện các loại hình dịch vụ, kinh doanh như vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng tạp hoá, điện dân dụng; tìm kiếm thị trường, phục vụ đời sống nhân dân. Tạo môi trường năng động và quan tâm đến lao động và con em làm việc xa quê tạo điều kiện để họ quan tâm, đầu tư và thu hút nguồn lực về địa phương. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn xã. Đầu tư xây dựng công sở xã, nhà tập đa năng, sân thể thao của xã, nhà hiệu bộ Trường THCS, đường giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng ở các thôn với nhu cầu số vốn gần 30 tỷ đồng bằng thực hiện lồng ghép huy động các nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất, vốn nhân dân đóng góp, vốn đầu tư từ bên ngoài. Xây dựng quy hoạch đất giai đoạn 2015-2020. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, quản lý tốt đất công ích, phát hiện kịp thời, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích và làm nhà trái phép. Tăng cường việc cấp giấy chứng QSDĐ cho Nhân dân theo quy định của Nhà nước.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội

Nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng chức năng và các thiết bị đồ dùng dạy học. Phấn đấu Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Tích cực phòng chống, ngăn chặn TNXH xâm nhập học đường.

Chú trọng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đúng qui định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác VSMT; đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tăng cường vận động mỗi cặp vợ chồng có từ 1 đến 2 con. Phấn đấu đạt chuẩn

quốc gia về y tế trong năm 2015.

Thực hiện tốt chính sách xã hội và các việc làm đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi, xây dựng gia đình “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Tăng cường huy động các nguồn vốn để giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu lao động và tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh, du nhập ngành nghề mới vào địa phương có tính phù hợp bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đạt theo tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phấn đấu khai trương xã văn hoá. Có trên 95% số hộ đạt tiêu chí gia đình văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền miệng và đài truyền thanh xã các thông tin phong phú mang tính giáo dục và nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả. Đầu tư và phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân, thu hút: 30% số dân tập thể thao thường xuyên và 29% số gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình thể thao”, các làng văn hoá đều có sân bóng đá, bóng chuyền phù hợp với khuôn viên của làng, từng bước tạo phong trào sôi nổi đều khắp trong việc rèn luyện thân thể của nhân dân.

4. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ” của địch, giữ vững an ninh, ổn định chính trị. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Thực hiện nghiêm túc chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống Ma túy. Cũng cố lực lượng công an, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức trực, tuần tra thường xuyên sẵn sàng chấn áp các loại tội phạm. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ ANTT, phát động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, không để vụ việc nghiêm trọng xảy ra, giảm tối đa các vụ việc thông thường, kiên quyết đẩy lùi không còn TNXH như cờ bạc, lô đề. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, tổ chức tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho phát triển.

5. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Bám sát quy hoạch phát triển nông thôn mới; chỉnh sửa, rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng bền vững. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức thành viên tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; đầu tư các nội dung, hạng mục mà địa phương có điều kiện thực hiện trước; thực hiện xã hội hoá việc huy động các nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Hoàn thành các tiêu chí như: tiêu chí số 3 (thủy lợi), số 5 (trường học), số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), số 7 (chợ), số 15 (y tế), số 17 (môi trường). Phấn đấu các thôn hoàn thành 14/14 tiêu chí vào năm 2018. Xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

Giải quyết tthc