Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
144
Hôm qua:
95
Tuần này:
259
Tháng này:
3256
Tất cả:
116188
                                       DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG THỊNH

                                          SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN :  02378 785 816

STT

Họ và tên

Chức vụ

   Điện thoại

Đảng ủy

1

Phạm Văn Dũng

BT Đảng ủy

0916890616

2

Nguyễn Duy Năm

PBTTT Đảng ủy

0972824996

MTTQ và các đoàn thể

1

Doãn Quốc Thắng

CT UB MTTQ

0983691812

2

Doãn Văn Long

CT Hội CCB

01639665894

3

Doãn Thị Màu

CT Hội Phụ Nữ

01694838925

4

Lê Thị Lạc

CT Hội Nông Dân

0916063298

5

Doãn Thị Hồng

BT Đoàn Thanh Niên

0978281622

Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân

1

Trần Ngọc Hải

CT Ủy ban nhân dân

0978084149

2

Doãn Trọng Khanh

PCT Hội đồng nhân dân

0982724741

3

Dương Văn Dũng

PCT Ủy ban nhân dân

0963044685

4

Doãn Huy Thanh

CHT Quân sự xã

0981274757

5

Doãn Huy Thành

Trưởng Công an xã

01662899363

6

Nguyễn Duy Bình

Công chức Địa chính - xây dựng

0868652678

7

Nguyễn Thị Lan

Công chức Tư pháp - Hộ Tịch

01689260244

8

Nguyễn Hữu Dũng

Công chức văn phòng - Thống kê

0975533061

9

Đỗ Thị Huấn

Công chức Nông nghiệp

0979074816

10

Lê Thị Hằng

Công chức lao động xã hội

0904794021

11

Lê Thị Na

Công chức văn hóa thông tin

0976890933

12

Trần Thị Ngân

Công chức kế toán ngân sách

01662106226

13

Hồ Thị Nam

Công chức kế toán ngân sách

01694838098

Hợp tác xã

1

Lê Xuân Hội

Giám đốc

0932390515

Trưởng làng văn hóa

1

Lê Xuân Nghi

Trưởng làng văn hóa Đà Ninh

01689724275

2

Doãn Quốc Cầu

 

01673839986

3

Hoàng Trọng Đức

 

0962383829

4

Lê Văn Tài

 

0934506755

Chủ tịch các hội đặc thù

1

Lê Thị Hằng

Chủ tịch hội Người cao tuổi

01668227527

2

Doãn Xuân Thục

Chủ tịch hội Khuyến học

01692642784

3

Nguyễn Thế Thắng

CT Hội Nạn nhân chất độc da cam

01683948202

4

Lê Thị Đào

Chủ tịch hội NTT và TMC

01669683350

5

Lê Thị Hồng Nhung

Chủ tịch hội Chữ thập đỏ

01646784832

6

Nguyễn Quang Thúy

Chủ tịch hội Cựu TNXP

01666689449

Bí thư, thôn trưởng 10 thôn

1

Nguyễn Hưng Bốn

Bí thư chi bộ 1

01658913837

2

Nguyễn Hưng Thành

Thôn trưởng thôn  1

01672895107

3

Nguyễn Hưng Phúc

Bí thư chi bộ 2

01677120170

4

Doãn Đức Thắng

Thôn trưởng thôn 2

01695460545

5

Trần Thế Hòa

Bí thư chi bộ 3

01679925360

6

Doãn Trọng Năm

Thôn trưởng thôn 3

01629852325

7

Doãn Trọng Phái

Bí thư chi bộ 4

01658634107

8

Lê Minh Phú

Thôn trưởng thôn 4

0964700030

9

Lê Thị Vân

Bí thư chi bộ 5

0914728927

10

Lê Văn Thơm

Thôn trưởng thôn 5

01693786128

11

Hoàng Trọng Đức

Bí thư chi bộ 6

0962383829

12

Doãn Hữu Lạn

Thôn trưởng thôn 6

01684507644

13

Doãn Thị Nga

Bí thư, thôn trưởng thôn 7

01677374508

14

Doãn Tiến Mãn

Bí thư  chi bộ 8

0949355052

15

Doãn Hữu Hà

Thôn trưởng thôn 8

01684555367

16

Lê Văn Tự

Bí thư chi bộ 9

01643240822

17

Thi Văn Thủy

Thôn trưởng thôn 9

01679409592

18

Lê Văn Thường

Bí thư chi bộ 10

01645959536

19

Phan Đình Vinh

Thôn trưởng thôn 10

01646854274