Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
166
Tuần này:
415
Tháng này:
1610
Tất cả:
236118
 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG THỊNH

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN :  02378 785 816

STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
 
Đảng ủy
1
Trần Ngọc Hải
BT Đảng ủy
0978084149
 
2
Nguyễn Duy Năm
PBTTT Đảng ủy
0972824996
 
MTTQ và các đoàn thể
1
Doãn Quốc Thắng
CT UB MTTQ
0983691812
 
2
Doãn Văn Long
CT Hội CCB
0339665894
 
3
Doãn Thị Màu
CT Hội Phụ Nữ
0394838925
 
4
Lê Thị Lạc
CT Hội Nông Dân
0916063298
 
5
Doãn Thị Hồng
BT Đoàn Thanh Niên
0978281622
 
Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân
1
Lê Huy Hòa
CT Ủy ban nhân dân
0984800382
 
2
Doãn Trọng Khanh
PCT Hội đồng nhân dân
0982724741
 
3
Dương Văn Dũng
PCT Ủy ban nhân dân
0963044685
 
4
Doãn Huy Thanh
CHT Quân sự xã
0981274757
 
5
Nguyễn Tài Phan
Trưởng Công an xã
0983474586
 
6
Lê Hồng Hà
CC ĐCXD-TNMT
0986608115
 
7
Nguyễn Thị Thu Hà
CC Tư pháp - Hộ Tịch
0968182992
 
8
Nguyễn Hữu Dũng
Công chức văn phòng - Thống kê
0975533061
 
9
Đỗ Thị Huấn
Công chức Nông nghiệp
0979074816
 
10
Lê Thị Hằng
Công chức lao động xã hội
0904794021
 
11
Lê Thị Na
Công chức văn hóa thông tin
0976890933
 
12
Lê Thị Thúy
Công chức kế toán ngân sách
0946889215
 
13
Hồ Thị Nam
Công chức kế toán ngân sách
0394838098
 
Hợp tác xã
1
Lê Xuân Hội
Giám đốc
0932390515
 
Chủ tịch các hội đặc thù
1
Lê Thị Hằng
Chủ tịch hội Người cao tuổi
0368227527
 
2
Doãn Xuân Thục
Chủ tịch hội Khuyến học
0392642784
 
3
Nguyễn Thế Thắng
CT Hội Nạn nhân chất độc DC
0383948202
 
4
Lê Thị Đào
Chủ tịch hội NTT và TMC
0369683350
 
5
Lê Thị Hồng Nhung
Chủ tịch hội Chữ thập đỏ
0346784832
 
6
Nguyễn Quang Thúy
Chủ tịch hội Cựu TNXP
0366689449
 
Bí thư, thôn trưởng 7 thôn
1
Nguyễn Hưng Bốn
BTCB, trưởng thôn Đà Ninh
0358913837
 
2
Trần Thế Hòa
Bí thư chi bộ thôn Đại Từ 1
0379925360
 
3
Doãn Trọng Năm
Thôn trưởng thôn Đại Từ 1
0329852325
 
4
Doãn Trọng Phái
BTCB, trưởng thôn Đại Từ 2
0358634107
 
5
Lê Thị Vân
Bí thư chi bộ thôn Đại Từ 3
0914728927
 
6
Lê Văn Biết
Thôn trưởng thôn Đại Từ 3
0386697175
 
7
Doãn Tiến Lưỡng
BTCB, trưởng thôn Ngọc Lậu 1
0988279786
 
8
Doãn Tiến Mãn
Bí thư  chi bộ thôn Ngọc Lậu 2
0949355052
 
9
Doãn Hữu Hà
Thôn trưởng thôn Ngọc Lậu 2
0384555367
 
10
Lê Văn Tự
BTCB, trưởng thôn Đoàn Kết
0343240822
 

Giải quyết tthc