Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
179
Tuần này:
479
Tháng này:
1324
Tất cả:
315910

 DANH SÁCH, SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG THỊNH

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN :  02378 785 816


STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

Đảng ủy

 

1

Doãn Thị Thanh

HUV, BT Đảng ủy

0866.787.386

 

2

Doãn Thị Hồng

PBTTT Đảng ủy

0978.281.622

 

MTTQ và các đoàn thể

 

1

Nguyễn Thị Thu

CT UB MTTQ

0981.475.689

 

2

Doãn Văn Long

CT Hội CCB

0339.665.894

 

3

Lê Thị Lạc

CT Hội Phụ Nữ

0367.504.122

 

4

Lê Văn Cường

CT Hội Nông Dân

0984.827.878

 

5

Lê Hoàn Sinh

BT Đoàn Thanh Niên

0337.055.750

 

Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dân

 

1

Lê Huy Hòa

CT Ủy ban nhân dân

0984.800.382

 

2

Nguyễn Thị Thu

PCT Hội đồng nhân dân

0981.475.689

 

3

Dương Văn Dũng

PCT Ủy ban nhân dân

0963.044.685

 

4

Nguyễn Đức Sơn

CHT Quân sự xã

0976.756.967

 

5

Đỗ Hoàng Việt

Trưởng Công an xã

0989.763.643

 

6

Trịnh Thị Nông

CC ĐCXD-TNMT

0942.237.885

 

7

Nguyễn Thị Thu Hà

CC Tư pháp - Hộ Tịch

0968.182.992

 

8

Nguyễn Hữu Dũng

Công chức văn phòng - TK

0975.533.061

 

9

Trịnh Thị Thùy

Công chức Nông nghiệp

 

 

 

    

11

Nguyễn Thị Đào

Công chức Văn hóa Xã hôi·

0984.885.725

 

12

Lê Thị Thúy

Công chức Kế toán ngân sách

0946.889.215

 

Hợp tác xã

 

1

Lê Xuân Hội

Giám đốc

0932.390.515

 

Chủ tịch các hội đặc thù

 

1

Lê Thị Hằng

CT hội Người cao tuổi, TNXP

0368227527

 

2

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch hội Khuyến học

0989.483.487

 

 

   

 

4

Nguyễn Thị Đào

Chủ tịch hội NTT và TMC

0984.885.725

 

5

Lê Thị Hồng Nhung

Chủ tịch hội Chữ thập đỏ

0349.784.832

 

Bí thư, thôn trưởng 7 thôn

 

1

Nguyễn Hưng Bốn

BTCB, trưởng thôn Đà Ninh

0358.913.837

 

2

Trần Thế Hòa

Bí thư chi bộ thôn Đại Từ 1

0379.925.360

 

3

Doãn Trọng Phái

BTCB, trưởng thôn Đại Từ 2

0358.634.107

 

4

Lê Thị Vân

Bí thư chi bộ thôn Đại Từ 3

0914.728.927

 

5

Doãn Tiến Lưỡng

BTCB, trưởng thôn Ngọc Lậu 1

0988.279.786

 

6

Doãn Tiến Mãn

Bí thư  chi bộ thôn Ngọc Lậu 2

0985.347.363

 

7

Lê Văn Tự

Thôn trưởng thôn Đoàn Kết

0343.240.822

 
         
  

Giải quyết tthc